تاوان فساد دولت را مردم می پردازند

عصر اقتصاد یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷ ساعت ۴:۱۴

مصطفی کمالو
عصراقتصاد : امیرکبیر تلاش کرد تا از تضییع حقوق عموم جلوگیری کند. تضییع حقوق عموم مردم هم با روش های متفاوتی انجام می شود. در گذشته این تضییع از طریق غارت اموال و بعد ها دستکاری وزن سکه ها انجام می شد، اما امروز راه های آن عوض شده است. امروز می دانیم ۷۰ درصد حجم نقدینگی اقتصادمان در پنج سال گذشته ایجاد شده است؛ یعنی پیوسته تصمیم گرفته اند پول چاپ کنند و مشکلات خودشان را برطرف و فشارش را مردم تحمل کنند، درحالی که باید به سمت مدیریت هزینه ها حرکت می کردند که البته کار بسیار دشواری است. این همان کاری است که امثال امیرکبیر انجام دادند.
پنجشنبه گذشته جلسه هفتگی مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد در تهران با حضور علی رضاقلی، پژوهشگر و مورخ برجسته، با عنوان «چرخه های شوم تاریخ و توسعه نیافتگی در ایران» برگزار شد. در این نشست که به بهانه سالگرد شهادت میرزاتقی خان امیرکبیر برگزار شد، رضاقلی با ذکر خاطراتی از دوران فعالیتش در وزارت نفت و همچنین روایت های تاریخی از تلاش چهره هایی مانند امیرکبیر، قائم مقام و مصدق برای اصلاحات اقتصادی و اداری در ایران به این نکته اشاره کرد که اصلاحات در ایران همواره هزینه سنگینی برای مصلحان داشته است و افرادی که تلاش کرده اند تا از تضییع حقوق عموم مردم جلوگیری کنند، معمولا با سختی و مقاومت های بسیار روبه رو شده اند.
مقاومت در برابر اصلاحات
رضاقلی در ابتدای این نشست با یادآوری این نکته که همواره در مقابل اصلاحات در ایران مقاومت هایی وجود داشته و این یک مشکل تاریخی در ایران است، گفت: «در همین وزارت نفت که با نظم ترین وزارتخانه کشور بود و توسط انگلیسی ها اداره می شد، برای یک ساعت کار مفید ...

سرخط اخبار