انتصاب مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی

دریافت خبر : شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۴۰
انتصاب مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی
وزیر راه و شهرسازی با صدور حکمی، شهرام آدم نژاد را به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) منصوب کرد.

آفتاب نیوز : عباس آخوندی با صدور حکمی شهرام آدم نژاد را به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) منصوب کرد.
در حکم وزیر راه و شهرسازی ، بر وضع و اجرای مقررات به منظور افزایش ایمنی، رفاه، بهبود کیفیت خدمات و حفاظت از حقوق شهروندان، ارتقای موقعیت فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) و شفافیت و استقرار نظام رقابت در همه حوزه های مأموریت آن شرکت، تأکید شده است.
توسعه و مدرن سازی فرودگاه امام خمینی (ره)، افزایش میزان بهره وری از سرمایه گذاری های انجام شده، جذب فناوری های جدید و ارتقای فناوری های موجود و همچنین آموزش و توسعه نیروی انسانی در فرودگاه امام خمینی (ره) در حوزه های عمومی و خصوصی، از دیگر موارد مورد تأکید آخوندی در این حکم است.
برنامه ریزی دقیق و تأمین منابع لازم برای دسترسی به آن ها و به موقعیت مورد انتظار این فرودگاه در شبکه فرودگاه های منطقه و استفاده از فناوری اطلاعات در فرودگاه، سهولت دسترسی شهروندان و مسافران به اطلاعات و به خدمات و همچنین خدمات دسترسی به شبکه اینترنت در فرودگاه و سایر خدمات مرتبط، از دیگر موارد مورد تأکید آخوندی در ...

[ مشاهده متن کامل انتصاب مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی آفتاب نیوز ]