مرزبانان حیات

ایمنا شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۶
عضوی از تیم درمان است که وظیفه اش تنها نگهبانی از مرز حیات نیست، بلکه دمیدن روح زندگی در تن خسته و رنجور بیمار را نیز عهده دار است، هر چند خودش از بار زیاد کاری خسته شده، اما همواره سعی دارد دردهایش را پشت در اتاق بیمار جا بگذارد و با لبخند به او امید دهد.
سرخط اخبار