تدوین و اجرای سیاست های خرید راهبردی و کنترل تقاضای خدمت در سازمان بیمه سلامت

دریافت خبر : سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۲
تدوین و اجرای سیاست های خرید راهبردی و کنترل تقاضای خدمت در سازمان بیمه سلامت
معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت مهم ترین برنامه ها و اقدامات این معاونت در راستای تدوین و اجرای سیاست های خرید راهبردی و کنترل تقاضای خدمت را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، دکتر سید مرتضی ادیانی گفت: سازمان بیمه سلامت به منظور گلوبال سازی خدمات تاکنون ۵۰ مورد خدمات جراحی و طبی را به دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت پیشنهاد کرده است.
وی تحت پوشش قرار گرفتن خدمات ترک اعتیاد معتادین به مواد مخدر و روانگردان ، تهیه پروتکل مدیریت هزینه هتلینگ در بخش های مراقبت های ویژه ICU و اجرای پایلوت آن در سه استان را از دیگر اقدامات مهم این معاونت عنوان کرد و گفت: تهیه فهرست لوازم و تجهیزات پزشکی بالغ بر ۴۵ هزار قلم براساس کدهای IRC و بسته خدمتی یکسان، اجرای پایلوت پوشش خدمات پرستاری در منزل در ۳ استان و بررسی موضوع بسته های خدمتی تخصص های جدید پزشکان و تعهدات بیمه ای مرتبط مانند طب سالمندان از مهم ترین فعالیت هایی است که صورت گرفته و تاکنون نتایج ارزشمندی داشته است.
معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت در ادامه به تائید داروهای بیماران از طریق سامانه تأیید دارو به صورت برخط برای سهولت دسترسی بیماران به داروها و جلوگیری از سو استفاده های احتمالی اشاره کرد و افزود: همچنین در راستای مدیریت هزینه ها ثبت کد اصالت دارو و ضرورت اجرای ثبت شناسه ...

[ مشاهده متن کامل تدوین و اجرای سیاست های خرید راهبردی و کنترل تقاضای خدمت در سازمان بیمه سلامت ایسنا ]