صادرات دولتی بیکاران برای کاهش آمار بیکاری!

جهان نیوز سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۳۸
مهاجرت نیروی انسانی تبعات فراوانی برای کشور دارد. تداخل نژادی، به هم ریختن تعادل جمعیتی و ایجاد اختلال در مدیریت منابع انسانی، از بین رفتن سرمایه های فکری و نخبگانی و از بین رفتن هزینه هایی که کشور صرف تربیت نیرو های متخصص می کند، بخشی از این تبعات است.

به گزارش جهان نیوز ، در حالی که دولت به خاطر آمار و نرخ بیکاری تحت فشار قرار دارد و نتوانسته وعده های انتخاباتی خود را در این رابطه محقق کند، وزارت کار با صادرات بیکار به دنبال درآمدزایی ارزی از طریق دلالی برای کارفرما ها در آلمان است تا با این تیر دو نشان زده باشد.
یکی کاهش آمار بیکاران و دیگری ایجاد درآمد ارزی برای دولت است. گفتنی است طبق شرایط منتشرشده در سایت رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متقاضیان اعزام به آلمان برای کار باید علی الحساب ۵۰۰یورو (غیرقابل بازگشت) پرداخت و ثبت نام کنند و در صورت پذیرفته شدن ۴ هزار یورو برای مهندس ها، ۲ هزار یورو برای پرستار ها و ۲ هزار یورو دیگر هم سهم طرف آلمانی باید بپردازند.
متخصصین علوم کامپیوتر، پرستاران، مهندسان الکترونیک و مکانیک بیکار مخاطبان آگهی اعزام به آلمان، وزارت کار هستند.
مهاجرت نیروی انسانی تبعات فراوانی برای کشور دارد. تداخل نژادی، به هم ریختن تعادل جمعیتی و ایجاد اختلال در مدیریت منابع انسانی، از بین رفتن سرمایه های فکری و نخبگانی و از بین رفتن هزینه هایی که کشور صرف تربیت نیرو های متخصص می کند، بخشی از این تبعات است.
همچنین در سال های اخیر مهاجرت نیرو های متخصص، نخبگان و سرمایه های انسانی یکی از چالش های مدیریتی کشور بوده است. با وجود این سرزدن به سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می دهد دولت ترجیح داده با نادیده گرفتن تمام این، اما و اگر ها فکری به حال کاهش آمار بیکاری کند. آن هم با تأمین نیروی کار موردنیاز آلمان از طریق متقاضیان آماده به اشتغال ایرانی!
وزارت کار یا دلالی بیکار!
البته دولت برنامه ای تدارک دیده که صادرات متخصص بیکار به آلمان ...