میزان بارش در شهرهای مختلف فارس

دریافت خبر : سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۸
میانگین بارندگی از ابتدای سال زراعی امسال در فارس ۱۹۰ میلیمتر است.

تابناک فارس به نقل از صدا و سیما: مدیر کل هواشناسی فارس گفت: میانگین بارندگی در سال زراعی گذشته ۴۰ میلی متر بود که امسال به ۱۹۰ میلی متر افزایش یافته است.
ده ملایی افزود: میانگین بلند مدت بارندگی سال زراعی امسال در مقایسه با پارسال هم ۱۷۷ میلی متر است.
وی افزود: درصد تغییرات بارندگی امسال نسبت به میانگین سال زراعی پارسال ۳۶۹ درصد افزایش داشته است.
مدیر کل هواشناسی فارس گفت: شهرستان های نورآباد با ۹۹، قیروکارزین ۹۱ میلی متر و فیروزآباد ۸۵ میلی متر رکوردار بارندگی سامانه اخیر در فارس بودند.

[ مشاهده متن کامل میزان بارش در شهرهای مختلف فارس تابناک ]