معدن سرب و روی انگوران

باشگاه خبرنگاران چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۴
معدن انگوران با ذخیره بیش از ۲۵ میلیون تن (بیش از ۴۶% ذخایر ایران) بزرگترین معدن سرب و روی خاورمیانه در ۱۳۰ کیلومتری جنوب غربی زنجان با مختصات ۴۷.۲۰ طول شرقی و ۳۶.۴۰ عرض شمال در منطقه ای با ارتفاع متوسط ۲۹۵۰ متر از سطح دریا قرار گرفته است. همچنین در فاصله ۲۵ کیلومتری معدن، کارخانه تغلیظ سرب و روی در نزدیکی روستای دندی بنا شده است. برای رسیدن به معدن باید پس ازطی مسافت بین تهران تا زنجان، وارد جاده ارتباطی زنجان- بیجار وپس از طی ۵ کیلومترمسافت این جاده به سمت راست منحرف و وارد جاده ارتباطی زنجان- دندی شد. فاصله زنجان تا معدن انگوران ۱۱۰ کیلومتراست. اولین مطالعات زمین شناسی در مورد معدن انگوران توسط "ل بورنل" در سال ۱۹۶۰ از شرکت "بی آر ژی ام" فرانسه صورت گرفت. بدنبال آن "دبیلیو اس رایت" بین سال های ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۳ از کشور آمریکا حفاری سیستماتیک را برای معدن پیشنهاد کرد. در سال ۱۹۶۶ شرکت "ریوتینتو" جهت بررسی اکتشافی معدن حفاری و نمونه گیری سطحی را انجام داد و... نهایتاً اکتشاف معدن بصورت تفصیلی توسط سازمان زمین شناسی کشور صورت گرفت و استخراج از معدن آغاز گردید.
سرخط اخبار