فائزه هاشمی: من موضوع مخفی ندارم و همه کارهایم رو است

پانا یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷ ساعت ۹:۸
تهران (پانا) - فائزه هاشمی می گوید که موضوعی برای مخفی کردن ندارد و به همین دلیل با حضور دوربین در زندگی اش مشکلی نداشته است. به گزارش سایت هنر و تجربه، فرقی نمی کند فائزه هاشمی شما را بشناسد یا نه، مراسم آئین دیدار مستند «مثل یک زن» است و همانطور که برخی از آشنایان و اطرافیان او و مژگان ایلانلو، کارگردان این مستند منتظر ورود به سالن هستند، آنهایی هم که با او مراوده قبلی نداشته اند به سراغش می روند. خودش می گوید اهل سیاست درهای باز است و چون موضوعی برای مخفی کردن ندارد، قرار گرفتن در مقابل دوربین هم برایش دشوار نبوده است. بااین حال به نظر می رسد دل خوشی هم از همه مستندها ندارد به خصوص مستندی که این روزها درباره پدرش، اکبر هاشمی رفسنحانی پخش شده و واکنش خانواده هاشمی را برانگیخته است. پیش از اولین نمایش «مثل یک زن» که این روزها در سینماهای هنروتجربه درحال اکران است، با او کوتاه گفت وگو کردیم. اصولا سیاستم درهای باز است. خیلی ها آمده اند و گفته اند که می خواهیم فیلمی درباره زندگی ات بسازیم که من هم موافقت کردم اما کسی نیامد منتهی خانم ایلانلو پیشنهاد ساخت مستند را مطرح کرد، جدیت به ...

تهران (پانا) - فائزه هاشمی می گوید از آنجا که موضوعی برای مخفی کردن ندارد و به همین دلیل با حضور دوربین در زندگی اش مشکلی نداشته است.
به گزارش سایت هنر و تجربه، فرقی نمی کند فائزه هاشمی شما را بشناسد یا نه، مراسم آئین دیدار مستند «مثل یک زن» است و همانطور که برخی از آشنایان و اطرافیان او و مژگان ایلانلو، کارگردان این مستند منتظر ورود به سالن هستند، آنهایی هم که با او مراوده قبلی نداشته اند به سراغش می روند. خودش می گوید اهل سیاست درهای باز است و چون موضوعی برای مخفی کردن ندارد، قرار گرفتن در مقابل دوربین هم برایش دشوار نبوده است.
بااین حال به نظر می رسد دل خوشی هم از همه مستندها ندارد به خصوص مستندی که این روزها درباره پدرش، اکبر هاشمی رفسنحانی پخش شده و واکنش خانواده هاشمی را برانگیخته است. پیش از اولین نمایش «مثل یک زن» که این روزها در سینماهای هنروتجربه درحال اکران است، با او کوتاه گفت وگو کردیم.
اصولا سیاستم درهای باز است. خیلی ها آمده اند و گفته اند که می خواهیم فیلمی درباره زندگی ات بسازیم که من هم موافقت کردم اما کسی نیامد منتهی خانم ایلانلو پیشنهاد ساخت مستند را مطرح کرد، جدیت به خرج داد و این اتفاق افتاد.
از اول قرار بود روی محور خاصی پیش بروید یا این که کار را به خود کارگردان سپردید؟
خانم ایلانلو قصد داشت که از زندگی من یک فیلم مستند بسازد. دو سال هم با من همراه شد و هرکجا که می رفتم یا اگر برنامه ای داشتم به او می گفتم و هرکدام از آن ها که به نظرش جذابیت داشت یا فکر می کرد به درد فیلم می خورد، برای فیلم برداری به سر آن صحنه می آمد یا گفت وگو می کرد.
نتیجه کار به نظرتان چطور است؟
قبلا یک بار دیگر فیلم را در ...

سرخط اخبار