توانمندسازی تعاونی های مرزنشین ایلام در اولویت کاری قرار گیرد

برنا نیوز یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۲۴
استاندار ایلام خواستار توانمندسازی تعاونی های مرزنشین ایلام با استفاده از ظرفیت های موجود شد.

به گزارش برنا از ایلام قاسم سلیمانی دشتکی در جلسه اتحادیه تعاونی های مرزنشینان که با حضور معاونین اقتصادی و سیاسی استاندار برگزار شد گفت: برای توانمندسازی تعاونی های مرزنشینان استان باید با استفاده از ظرفیت های موجود بهره برد و در این راه با رعایت قوانین ، مقررات و آیین نامه های کشوری اقدامات لازم را صورت داد.
او ادامه داد: تعاونی های مرزنشینان با استفاده از دستور العمل کارگروه ملی سوخت از امکانات و سهمیه سوخت با نرخ تعادلی از این ظرفیت برای افزایش توان این تعاونی ها و همچنین معیشت عشایر مرزنشین با رعایت دستورالعمل ها و قوانین ابلاغی از سوی کارگروه مرکزی برنامه ریزی لازم صورت گیرد.
نماینده عالی دولت تأکید کرد: برای رفع مشکلات این تعاونی ها که تا شعاع 20 کیلومتری مرز فعالیت دارند با دید مثبت جهت تداوم فعالیت های آنان در حاشیه ی مرزی اقدامات لازم صورت گیرد.
اوگفت: با توجه به مصوبه کارگروه ملی سوخت تمهیداتی اندیشیده شود که مرزنشینان استان از سهمیه سوخت با قیمت تعادلی بهره مند گردند.

سرخط اخبار