چابهار با رایزنی افغانستان از تحریم آمریکا مستثنا شد

دریافت خبر : سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۲
چابهار با رایزنی افغانستان از تحریم آمریکا مستثنا شد

وزیر حمل ونقل افغانستان با بیان اینکه بیشترین واردات افغانستان از مسیر ایران صورت می گیرد، گفت: مقامات ارشد افغانستان برای مستثنا شدن بندر چابهار با آمریکا از تحریم های ایران، رایزنی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر ، در حاشیه کنفرانس حمل و نقل جاده ای IRU که با حضور ۸۰ کشور از سراسر جهان از جمله نمایندگان ایران و افغانستان در مسقط برگزار شده بود، با وزیر حمل ونقل افغانستان، «محمد حمید طهماسی» گفتگویی داشتیم که از نظرتان می گذرد: 
چه بازخوردی از کنفرانس حمل و نقل جاده ای مسقط داشتید؟
کنفرانس سالانه سازمان بین المللی جاده ای IRU امسال در مسقط برگزار شد و ما برای یک مساله جمع شده بودیم و در این میان نشست های کوچک تر دیگری در حاشیه این کنفرانس داشتیم که محور های آن تسهیل ترانسپورت، تجارت، انتقالات و مصونیت و بخصوص موضوع کاهش کربن و حمایت از انرژی سبز و استفاده مؤثر از حمل و نقل در کل دنیا بود .
آیا با هیأت ایرانی هم مذاکره و گفتگو داشتید؟
بله. با هیات ایرانی هم نشستی داشتیم که روی چند مساله متمرکز بود؛ اول مساله تسهیلات بیشتر در بخش حمل و نقل بین ایران وافغانستان. ...

[ مشاهده متن کامل چابهار با رایزنی افغانستان از تحریم آمریکا مستثنا شد اتحادیه طلا ]