عکس/ پذیرایی رئیس دانشگاه از زائران اربعین

دریافت خبر : یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۹:۴۵