برنامه پرواز پنجمین روز عملیات حج ۹۸ اعلام شد

خبرگزاری مهر جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۵:۵۶
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، برنامه پروازهای عملیات رفت زائران بیت الله الحرام در تاریخ بیست و یکم تیر سال جاری به این شرح است: تهران- فرودگاه امام خمینی (ره) پرواز شماره ۱۵۰۰ به مقصد مدینه منوره ساعت پرواز ۰۷:۵۰ پرواز شماره ۱۵۰۲ به مقصد مدینه منوره ساعت پرواز ۲۰:۵۰ پرواز شماره ۱۵۱۴ به مقصد مدینه منوره ساعت پرواز ۲۲:۱۵ پرواز شماره ۱۴۶۲ به مقصد مدینه منوره ساعت پرواز ۰۲:۵۰ روز بعد ۹۸/۰۴/۲۲ فرودگاه یزد پرواز شماره ۱۵۱۲ به مقصد مدینه منوره ساعت پرواز ۰۶:۵۰ پرواز شماره ۱۵۰۴ به مقصد مدینه منوره ساعت پرواز ۰۸:۳۰ پرواز شماره ۱۵۱۰ به مقصد مدینه منوره ساعت پرواز ۲۲:۴۰ فرودگاه اهواز پرواز شماره ۱۵۰۸ به مقصد مدینه منوره ساعت پرواز ۰۹:۴۰ پرواز شماره ۱۵۰۶ به مقصد مدینه منوره ساعت پرواز ۰۱:۲۰ روز بعد ۹۸/۰۴/۲۲ پرواز شماره ۱۴۵۰ به مقصد مدینه منوره ساعت پرواز ۰۳:۲۰ روز بعد ۹۸/۰۴/۲۲ گفتنی است؛ زائران می توانند آخرین اطلاعات مربوط به پروازهای خود را از طریق وب سایت هما به نشانی www.iranair.com دریافت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، برنامه پروازهای عملیات رفت زائران بیت الله الحرام در تاریخ بیست و یکم تیر سال جاری به این شرح است:
تهران- فرودگاه امام خمینی (ره)
پرواز شماره ۱۵۰۰ به مقصد مدینه منوره ساعت پرواز ۰۷:۵۰
پرواز شماره ۱۵۰۲ به مقصد مدینه منوره ساعت پرواز ۲۰:۵۰
پرواز شماره ۱۵۱۴ به مقصد مدینه منوره ساعت پرواز ۲۲:۱۵
پرواز شماره ۱۴۶۲ به مقصد مدینه منوره ساعت پرواز ۰۲:۵۰ روز بعد ۹۸/۰۴/۲۲
فرودگاه یزد
پرواز شماره ۱۵۱۲ به مقصد مدینه منوره ساعت پرواز ۰۶:۵۰
پرواز شماره ۱۵۰۴ به مقصد مدینه منوره ساعت پرواز ۰۸:۳۰
پرواز شماره ۱۵۱۰ به مقصد مدینه منوره ساعت پرواز ۲۲:۴۰
فرودگاه اهواز
پرواز شماره ۱۵۰۸ به مقصد مدینه منوره ساعت پرواز ۰۹:۴۰
پرواز شماره ۱۵۰۶ به مقصد مدینه منوره ساعت پرواز ۰۱:۲۰ روز بعد ۹۸/۰۴/۲۲
پرواز شماره ۱۴۵۰ به مقصد مدینه منوره ساعت پرواز ۰۳:۲۰ روز بعد ۹۸/۰۴/۲۲
گفتنی است؛ زائران می توانند آخرین اطلاعات مربوط به پروازهای خود را از طریق وب سایت هما به نشانی www.iranair.com دریافت کنند.

سرخط اخبار