فراخوان اعضای خانه تئاتر درباره موضوعات صنفی

اعتماد آنلاین شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۴

اعتمادآنلاین| گردهمایی هنرمندان پیرامون مسائل صنفی برگزار شد.
در این گردهمایی که به دعوت خانه تئاتر امروز شنبه (22 دی) برگزار شد، اعضای خانه تأتر یک بیانیه قرائت کردند.
در این بیانیه که خطاب به خطاب به قوای سه گانه ی مقننه، مجریه و قضائیه نوشته شده، آمده است:
تأتر همواره تأثیری شگرف در بهبودِ نابسامانی های جوامع، نقدِ عمل کردِ نهادهای سیاسی، اقتصادی، آموزشی، تولید اندیشه و ایجادِ نشاط و همچنین روانشناسی اجتماعی را داراست.
در بسیاری از کشورها، نهادهای دولتی و خصوصی تمامِ اهتمامِ خویش را در حضورِ چشمگیر و پرقدرتِ تأتر در جامعه بنا نهاده تا مردمانی زنده، پویا، خلاق، مطالبه گر و آگاه داشته باشند. وجودِ تأتر در یک کشور، میزانِ سنجشِ آزادی، و روحِ گفتگو در آن به حساب می آید. حفظ شأنیتِ تأتر به عنوان یکی از شاخصه های مدنیتِ شهری، نشانه ی والایی، مرتبت و رفیع بودنِ دولت هاست.
ما امضاکنندگان این بیانیه با ابراز تأسف از وضعیتِ موجود، مسؤلانِ محترمِ سه قوه ی مقننه، مجریه و قضائیه را به هم نشینی و گفتگو دعوت می کنیم؛ زیرا معتقدیم نخستین و بدیهی ترین حقوقِ جدایی ناپذیرِ هنرمندانِ تأترِ ایران که حقِ حیاتِ عزت مند، حفظِ شأنیت و کرامت، آزادی بیان، امنیتِ شغلی و امنیتِ روانی است از سوی آن قوای محترم مغفول واقع شده است.
بایسته است در این برهه ی حساس از زمان به جای ایجادِ حسِ یأس، ناامیدی و سرخوردگی، به گشایش، نشاط و امید همت گماشته و نیروهای دل سوزِ فرهنگ و هنر را به فعالیت و تلاشِ بیش تر دعوت کنیم.
 این پرسش ها برای ما اهالیِ تأتر بسیار پراهمیت است که چرا جامعه ی ایران به روزگاری چنین سرشار از عصبیت، اضطراب و گجستگی پا نهاده است؟
چرا ...

سرخط اخبار