سومین نما یشگا ه تجهیزات کشاورزی

جام جم آنلاین شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۹
سومین نما یشگا ه کشاورزی، ماشین آلات، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری د ر محل نما یشگا ه دائمی بین المللی تهران افتتاح شد.
سرخط اخبار