منتقدین ولایت فقیه چه چیزی را درک نمی کنند؟

مشرق نیوز شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ ساعت ۹:۳۴

به گزارش مشرق، از جمله شبهاتی که برای منتقدین ولایت فقیه پیش می آید، عدم درک تفاوت معنایی در ولایت فردی و ولایت اجتماعی است. در این یادداشت به تبیین تفاوت ولایت فردی و ولایت اجتماعی می پردازیم.
تفاوت در شیوه تشخیص
در ولایت فردی، فرد به تنهایی دارای قدرت تشخیص است، ولی در ولایت اجتماعی چنین قدرتی ندارد، بلکه نظامی از مجموعه انسانی باید با یکدیگر مشارکت داشته باشند تا امکان تشخیص یک موضوع اجتماعی فراهم شود. علت این تفاوت آن است که در ولایت فردی، فرد به تنهایی قدرت احاطه بر موضوع را می یابد، ولی در ولایت اجتماعی احاطه بر موضوع تنها در سایه مشارکت اجتماعی صورت می گیرد. برای مثال، یک فرد برای تنظیم هزینه های منزل خود، به راحتی می تواند تشخیص دهد که درآمد حاصل را در چه اموری صرف کند، و در چه اموری صرف نکند. تشخیص چنین اموری می تواند به وسیله مسئول خانواده انجام گیرد؛ چرا که جمع آوری اطلاعات لازم برای تشخیص چنین امری از فعالیت فردی نشأت می گیرد. اما در جامعه، اتخاذ تصمیمی در سطوح مختلف تصمیم گیری «خُرد، کلان و توسعه» به گونه ای فردی نمی تواند صورت بگیرد؛ یعنی حتی تصمیم گیری در سطح خُردِ نازل ترین موضوعات اجتماعی به صورت فردی امکان پذیر نیست. به عنوان نمونه برای اینکه مدیر کارخانه یا شرکت بازرگانی بتواند از جوانب مختلف، روابط داخلی و خارجیِ این سیستم را مورد مطالعه قرار داده، پس از جمع بندی نهایی، معضلات یا راهکارهای آن مجموعه را مورد تشخیص و ارزیابی قرار دهند. البته اگر موضوع تصمیم گیری را موضوع سطح کلان یا سطح توسعه در نظر بگیریم، این تفاوت وضوح بیشتری خواهد یافت. برای تصمیم گیری درباره موضوعات کلان اجتماعی باید ...

سرخط اخبار