عکس های برگزیده مرداد ماه ۱۳۹۷

موج دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۶
این گزارش شامل منتخبی از عکس های خبری که در مرداد ماه سال ۱۳۹۷ از سرویس عکس خبرگزاری موج منتشر شده است.