بر سفره های آب زیرزمینی استان کرمان چه می گذرد؟

دریافت خبر : سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۱۴
کرمان - ایرنا - حسن اشرف گنجوئی کارشناس رسمی و محقق تامین آب در استان کرمان در تازه ترین مطلب خود که در کانال فضای مجازی با عنوان اینکه ' بر سفره های آب زیرزمینی استان کرمان چه می گذرد؟' انتشار داده نسبت به پیامدهای بی توجهی به این مهم هشدار داده است .

این کارشناس مطلب خود را چنین آغاز کرده است : سفره های آب زیرزمینی استان کرمان هستم، در نزدیکای سطح زمین شهرها و دشتها بودم، یکدفعه قصه ای به نام چاه و چاه زنی راه افتاد، همه زه آبهایی که در لایه های آبدارم جمع شده بودند، پمپاژ می کردند. بطرف سطح زمین که جایگاه های ذخیره آب تخلیه می شد، تنها به طرف عمق زمین، بین ذرات خاکم زه آبها باقی می ماندند.
حفر مستمر و بی امان چاهها، فرصت جایگزین شدن آب لایه های تخلیه شده را می گرفت، ناگزیر با خشک شدن لایه ها و استمرار آن به عمق بیشتر منتقل شوم. لایه هایی که از مسیر عمیق شدن درشت دانه تر بودند، زه آبها را در اعماق بیشتری بر روی لایه های غیر قابل نفوذ ذخیره نمودند. حفاران با برداشت مصالح از لایه های زمین با تشخیص این مسئله، عمق حفاری ر ا تنظیم و به ما می رسیدند.
حفاری ها را در تمامی نقاط استان کرمان حس می کردم، کسانی که مجوز صادر می کردند، خوب می دانستند چکار می کنند. تعهدات قانونی منطبق با قوانین توزیع عادلانه آب را می دانستند، ولی اینقدر بی تفاوتی حاکم بود که استنباط می کردم شاید قوانین برعکس تهیه و تنظیم و به ثبت رسیده اند، و من درک آنرا ...

[ مشاهده متن کامل بر سفره های آب زیرزمینی استان کرمان چه می گذرد؟ ایرنا ]