خشم جایگزین گفت وگوی اجتماعی شده است

دریافت خبر : چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰:۵۷
خشم جایگزین گفت وگوی اجتماعی شده است

بررسی خشونت های اجتماعی در پرونده «ایران» با آثاری از احمد بخارایی، سعید معدنی، حسین امامی، مصطفی آب روشن، مریم رسولیان، فاطمه هادی، محمد زینالی اناری
11 تا 14

[ مشاهده متن کامل خشم جایگزین گفت وگوی اجتماعی شده است روزنامه ایران ]