تیپ شخصیتی ENFJ

دریافت خبر : شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۹:۴
تیپ شخصیتی ENFJ
ENFJ ها افرادی مردم دار و مردم دوست هستند که در دنیایی از احتمالاتِ مربوط به سایر انسان ها، زندگی می کنند. آن ها بیشتر از هر تیپ شخصیتی دیگری توانایی برقراری ارتباط با دیگران را دارند و به خوبی با مردم ارتباط برقرار می کنند. ENFJ ها دیگران را درک می کنند و به خواسته های آنان توجه دارند.

زینب شاه مرادی - مرکز یادگیری تبیان
- شخصی گرم، صمیمی، همراه، همدل، حمایت کننده و مسئولیت پذیر هستید.
- به خوبی عواطف، خواسته ها و نیازهای سایر انسان ها را درک می کنید.
- در همه انسان ها ظرفیت رشد و پرورش می بینید و دوست دارید به آن ها کمک کنید تا به بهترین خود تبدیل شوند.
- به خوبی می توانید مانند یک مربی، یاری دهنده سایر انسان ها برای رشد و تعالی باشید.
- دیگران اغلب از همراهی و هم صحبتی با شما احساس خوبی دارند.
- نسبت به انتقادات و تحسین های دیگران پذیرا هستید و از بازخورد آن ها با خوشرویی استفاده می کنید.
- فردی اجتماعی و خوش مشرب هستید که به خوبی می توانید گروهی از افراد را مدیریت کنید.
- در گروه ها اغلب می توانید الهام بخش و انگیزه دهنده سایرین باشید.
📌 شرح خصوصیات تیپ شخصیتی ENFJ
ENFJ ها افرادی مردم دار و مردم دوست هستند که در دنیایی از احتمالاتِ مربوط به سایر انسان ها، زندگی می کنند. آن ها بیشتر از هر تیپ شخصیتی دیگری توانایی برقراری ارتباط با دیگران را دارند و به خوبی با مردم ارتباط برقرار می کنند. ENFJ ها دیگران را درک می کنند ...

[ مشاهده متن کامل تیپ شخصیتی ENFJ تبیان ]