توزیع سبد حمایتی برای ۵۰ درصد جمعیت کشور

شبکه خبر دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: سبد حمایتی کالا شامل ۵۰ درصد جمعیت است که برای دریافت آن به سه گروه تقسیم بندی شده اند.