گزارش 276 مورد کودک آزاری به اورژانس اجتماعی خوزستان

جام جم آنلاین یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۲
معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی خوزستان از گزارش 276 مورد کودک آزاری به مراکز اورژانس اجتماعی خوزستان در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش جام جم آنلاین از ایسنا ، محمدرضا عباسی اظهار کرد: در شش ماهه نخست سال جاری 276 مورد کودک آزاری به مراکز اورژانس اجتماعی گزارش شده است. این آمار در مدت مشابه سال گذشته 159 مورد بوده است.
وی افزود: افزایش تعداد تماس های مربوط به کودک آزاری در شش ماهه سال جاری، به علت توسعه مراکز اورژانس اجتماعی از 10 مرکز به 21 مرکز در سطح استان بوده است.
معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی خوزستان با اشاره به چگونگی کودک آزاری، گفت: هر گونه رفتار یا کوتاهی در انجام عملی که سلامت جسمی، روانی و رشد کودک را به مخاطره اندازد کودک آزاری محسوب می شود. به اصطلاح متخصصین هرگونه آسیب جسمی، روانی، سوءاستفاده جنسی یا بهره کشی و عدم رسیدگی به نیازهای انسانی افراد زیر 18 سال توسط افراد دیگر کودک آزاری تلقی می شود. کودک آزاری شامل انواع آزار جسمی، جنسی، عاطفی و مسامحه و غفلت است.
وی با بیان اینکه خانواده دارای نقش اساسی در بروز کودک آزاری است، عنوان کرد: اکثر آزارها در خانواده از سوی والدین اعمال می شود بنابراین، بررسی عوامل خانوادگی در سبب شناسی آزار اهمیت ویژه ای دارد.
معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی خوزستان با اشاره به عواملی که موجب کودک آزاری می شوند، بیان کرد: فقدان مهارت های کافی به عنوان والدین، ناآگاهی والدین، شغل و میزان تحصیلات والدین، سابقه محکومیت یا سوء پیشینه در خانواده، تک والدی بودن خانواده، وجود تعارض و ارتباطات مختل در خانواده، سابقه اعتیاد در خانواده، سابقه بیماری جسمی یا روانی در خانواده، سابقه طلاق و جدایی در خانواده، انزوای اجتماعی خانواده و جمعیت خانواده از مهم ترین عوامل خانوادگی موثر در این زمینه است.
وی تصریح ...

سرخط اخبار