اخبار کوتاه

دریافت خبر : شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰:۱۶

روان سازی ترافیکی شمال شرق تهران
بزرگترین پروژه تملکی سال های اخیر 
اجرای تقاطع سه سطحی بزرگراه شهید صیاد شیرازی ، امام علی (ع) و ارتش با روان سازی ترافیکی شمال شرق تهران، بزرگترین پروژه تملکی سال های اخیر شهرداری منطقه یک بوده است.
به گـزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک مهنـدس حبیب اله تاجیک اسماعیلی شهردار منطقه یک با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: اجرای این پروژه بعد از تملک و آزادسازی معارضین ملکی بلوار شهید اندرزگو و بزرگراه طبقاتی شهید صدر، در طول چند سال اخیر بعنوان سومین پروژه تملکی شمال تهران محسوب می شود.
وی افزود: در این راستا 16 پلاک ثبتی حدفاصل قطعه شمالی بزرگراه شهید صدر، بیمارستان شهید چمران ، صا ایران به مساحت 3 هزار و 870 متر مربع با هزینه ای بالغ بر 129 میلیارد تومان تملک و به اجرای پروژه اختصاص یافت.شهردار منطقه یک گفت: با تملک این محدوده فعالیت های اجرایی آن آغاز شد و معاونت های عمران و ترافیک منطقه یک نیز در کنار شهرداری تهران به انجام اقداماتی چون تکمیل پیاده رو شرقی حاشیه بزرگراه شهید صیاد حدفاصل کوچه عرب تا تقاطع خیابان صنایع با یک هزار و 500 متر مکعب ...

[ مشاهده متن کامل اخبار کوتاه روزنامه مردم سالاری ]