واکنش سید احمد خمینی به خلع لباس شدن روحانی معروف

آفتاب نیوز شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۱۳
احمد خمینی در واکنش به خلع لباس شدنش سید حسن آقا میری نوشت: تن آدمی شریف است به جان آدمیت، سید جان عزیزتر میشی

آفتاب نیوز :

سرخط اخبار