گزارش تصویری: اولین تمرین پرسپولیس در ترکیه پنجشنبه ۲۰ تیر

پرسپولیس نیوز پنج شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۳

پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های تمرین امروز پنجشنبه ۲۰ تیر پرسپولیس در اردوی ترکیه:
*سایت باشگاه پرسپولیس

سرخط اخبار