تقویت هویت اجتماعی و محلی با استفاده از ظرفیت های فرهنگی

دریافت خبر : دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۶
تقویت هویت اجتماعی و محلی با استفاده از ظرفیت های فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر ، جعفر مرورید ظهر دوشنبه در جلسه شورای سیاست گذاری هفته های فرهنگی استان که در استانداری خراسان رضوی برگزار شد اظهار کرد: یکی از راههایی که می شود اقتصاد فرهنگ وهنر را رونق بخشید استفاده از ظرفیت های فرهنگی هنری شهرستانهاست در واقع این انتظار از ادارات کل می رود که در برنامه هایی که در مرکز استان اجرا می شود از این ظرفیت استفاده شود.
وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت فرهنگی شهرستانها منجر به تقویت هویت اجتماعی و محلی خواهد شد.
مدیر کل ارشاد خراسان رضوی افزود: شناخت ظرفیت های فرهنگی و هنری،هویت بخشی اجتماعی، احیای سنت ها، عدالت در توزیع فعالیت ها و برنامه های فرهنگی از کارکردهای هفته های فرهنگی هنری شهرستانها است که پیشنهاد می شود برنامه های این هفته ها در تقویم اجرایی استان به عنوان یک برنامه دائمی قرار گیرد.
مروارید تاکید کرد: حضور شهرستان ها در قالب هفته های فرهنگی و هنری در یک زمان بندی مشخص، به هم افزایی و مهرورزی کمک می کند همچنین بستر مناسبی برای ترویج، تبلیغ منشور حقوق شهروندی ایجاد می کند.
وی گفت: تصدی گری دولتی آفت هفته های فرهنگی شهرستانها است و اگر ...

[ مشاهده متن کامل تقویت هویت اجتماعی و محلی با استفاده از ظرفیت های فرهنگی خبرگزاری مهر ]