راست و دروغ های «فرار مغزها»

دریافت خبر : یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۱۸
راست و دروغ های «فرار مغزها»
مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان در گفت وگویی بیان کرد: براساس گزارش های به روز و معتبر بین المللی، در سال ٢٠١٤، جمعا ٢٣١,٥ میلیون نفر خارج از وطن خود زندگی می کرده اند که ایران جزء کشورهای اصلی مهاجرفرست دنیا محسوب نمی شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بنیاد ملی نخبگان، مشروح مصاحبه پرویز کرمی، دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان با روزنامه شرق را در زیر می خوانیم: شرق: سال هاست با ترکیب «فرار مغزها» آشنا هستیم. تاکنون بحث ها، اظهارات و مطالب فراوانی در این زمینه مطرح و منتشر شده است؛ اما آنچه این روزها این موضوع را ویژه تر کرده، وجود آمارهای ضدونقیض درباره مهاجرت نخبگان، تحصیل کرده ها و دانشجویان ایرانی به کشورهای دیگر است. عده ای از آمارهای بالای مهاجرت نخبگان ایرانی از کشور خبر می دهند و برخی این آمار را بدون سندیت می دانند. برای یافتن اطلاعات دقیق تر در این زمینه، سراغ پرویز کرمی، مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، رفته ایم و با او گفت وگویی انجام داده ایم تا نظرش را از کم وکیف مهاجرت نخبگان ...

مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان در گفت وگویی بیان کرد: براساس گزارش های به روز و معتبر بین المللی، در سال ٢٠١٤، جمعا ٢٣١,٥ میلیون نفر خارج از وطن خود زندگی می کرده اند که ایران جزء کشورهای اصلی مهاجرفرست دنیا محسوب نمی شود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، مشروح مصاحبه پرویز کرمی، دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان با روزنامه شرق را در زیر می خوانیم:
شرق: سال هاست با ترکیب «فرار مغزها» آشنا هستیم. تاکنون بحث ها، اظهارات و مطالب فراوانی در این زمینه مطرح و منتشر شده است؛ اما آنچه این روزها این موضوع را ویژه تر کرده، وجود آمارهای ضدونقیض درباره مهاجرت نخبگان، تحصیل کرده ها و دانشجویان ایرانی به کشورهای دیگر است. عده ای از آمارهای بالای مهاجرت نخبگان ایرانی از کشور خبر می دهند و برخی این آمار را بدون سندیت می دانند. برای یافتن اطلاعات دقیق تر در این زمینه، سراغ پرویز کرمی، مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، رفته ایم و با او گفت وگویی انجام داده ایم تا نظرش را از کم وکیف مهاجرت نخبگان یا به ...

[ مشاهده متن کامل راست و دروغ های «فرار مغزها» فناوری و نوآوری ]