این عبارات غیبت است: بماند! از من نپرس!

دریافت خبر : شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۹:۵۴
این عبارات غیبت است: بماند! از من نپرس!
استاد فاطمی نیا با اشاره به کلمات رایجی که مردم در زندگی روزمره استفاده می کنند، نکات پندآموزی مطرح کردند.

دریافت فیلم

[ مشاهده متن کامل این عبارات غیبت است: بماند! از من نپرس! جهان نیوز ]