مراسم رژه روز ارتش

پانا پنج شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۳۸
همزمان با روز ارتش جمهوری اسلامی ایران مراسم رژه یگان های تخصصی نیروهای چهارگانه ارتش در تهران برگزار شد.