قیس

دریافت خبر : سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۴۴
ایرنا - کیش - جزیره ای مرجانی کیش یکی از قطب های گردشگری ایران که به نگین خلیج فارس معروف است.علاوه بر گردشگران کیش را باید با بومیان آرام آن شناخت. بومیانی که تاریخ این جزیره را سینه به سینه حفظ کرده اند وبرخی از آنها هنوز کیش را با نام «قیس» صدا می کنندبومیان از پیشرفت بدشان نمی آید ولی زندگی خود را همانند کیش به روز نکرده اند. اما این تمام جزیره نیست؛ گردشگران نوع زندگی خود را دارند؛ لوکس، مدرن.کیش کسی را به خاطر نوع زندگی و تفکرش مواخذه نمی کند. همه در کنار هم می خندند، گریه می کنند، همه به هم احترام می گذارند و زندگی می کنند. شاید بتوان رمز توسعه کیش را همین موضوع دانست که همه در کنار هم با تمام تضادها و تفاوت ها به یکدیگر احترام گذاشته و زندگی می کنند.19*10

ایرنا - کیش - جزیره ی مرجانی کیش یکی از قطب های گردشگری ایران که به نگین خلیج فارس معروف است، علاوه بر گردشگران کیش را باید با بومیان آرام آن شناخت. بومیانی که تاریخ این جزیره را سینه به سینه حفظ کرده اند وبرخی از آنها هنوز کیش را با نام «قیس» صدا می کنندبومیان از پیشرفت بدشان نمی آید ولی زندگی خود را همانند کیش به روز نکرده اند. اما این تمام جزیره نیست؛ گردشگران نوع زندگی خود را دارند؛ لوکس، مدرن.کیش کسی را به خاطر نوع زندگی و تفکرش مواخذه نمی کند. همه در کنار هم می خندند، گریه می کنند، همه به هم احترام می گذارند و زندگی می کنند. شاید بتوان رمز توسعه کیش را همین موضوع دانست که همه در کنار هم با تمام تضادها و تفاوت ها به یکدیگر احترام گذاشته و زندگی می کنند.19*10

[ مشاهده متن کامل قیس ایرنا ]