روایت ۳ عکاس از حمله تروریستی اهواز

دریافت خبر : یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۲۵

عکاسان خبری که روز گذشته (۳۱ شهریورماه) برای پوشش خبری رژه نیروهای مصلح در اهواز حضور داشتند، یکی از متفاوت ترین روزهای کاری خود را پشت سر گذاشتند. در حمله تروریستی اهواز در حالی که خیلی ها مشغول فرار کردن یا قایم شدن بودند، عکاسان خبری کار خود را رها نکردند و شروع به ثبت لحظات کردند.
با سه عکاس خبری همراه شدیم و از آن ها خواسته ایم تا آن ۱۵ دقیقه هولناک را برایمان روایت کنند.
روایت اول
محمد آهنگر (عکاس ایکنا):
من از ساعت ۶ صبح در محل برنامه حضور داشتم. عکسی که از من منتشر شده که به حالت سینه خیز مشغول عکاسی هستم، مربوط به حدود یک دقیقه قبل از شدت گرفتن حمله تروریست هاست. فریاد می زدند: «بخوابید روی زمین.» از سمت راست و چپمان صدای تیر می آمد. چند نفر فرار می کردند؛ چند نفر قایم شدند و من هم فکر کردم که بهترین فرصت برای عکاسی است. در آن لحظات رعب و وحشت هم ایجاد شده بود که دارند از پشت هم تیراندازی می کنند اما هدف تیراندازی جایگاه بود. یکی از محافظان داد زد که مانور است. اما همه داشتند، فرار می کردند. عکاس ها رو زمین دراز کشیدند که تیر نخورند. حدود ۵ دقیقه در حالت سینه خیز عکاسی ...

[ مشاهده متن کامل روایت ۳ عکاس از حمله تروریستی اهواز تابناک ]