سه دولتمرد ایرانی که استقلال ایران را ارزان فروختند

مشرق نیوز شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱:۲۸
دولت انگلستان ۱۳۰ هزار پوند استرلینگ رشوه معادل ۵۰۰ هزار تومان برای بستن قراردادی که استقلال ایران را نشانه رفته بود به سه سیاستمداران ایران پرداخته بود.

به گزارش مشرق، یک ماه پس از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ ش و روی کار آمدن سید ضیاءالدین طباطبایی، وی با موافقت انگلستان، قرارداد ۱۹۱۹ را در سوم فروردین ۱۳۰۰ ش، به طور یک جانبه لغو کرد.
سفارت انگلیس در تهران نیز با تصمیم دولت موافقت کرد و در روز هفتم فروردین، اعلامیه ای از سوی سیدضیاء پیرامون لغو قرارداد به ایالات و ولایات کشور مخابره شد. لغو این قرارداد، که از آرزوهای مردم ایران بود، هر چند در ظاهر به ضرر انگلستان بود، به تدبیر انگلیسی ها و با هدف تقویت وجهه ملی گرایانه سید ضیاءالدین صورت گرفت. قرارداد استعماری ۱۹۱۹ دو سال پیش از آن در هفدهم مرداد ۱۲۹۸ ش میان وثوق الدوله صدراعظم احمدشاه قاجار و دولت انگلستان منعقد شده بود که بر اثر زیان های فوق العاده ای که برای کشور داشت، مخالفت های فراوانی به بار آورد و هیچ گاه عملی نگردید.
سه تفنگدار ایرانی که باعث و بانی امضای قرارداد ۱۹۱۹ بودند به ترتیب حسن وثوق ملقب به وثوق الدوله، اکبر میرزا صارم الدوله و فیروز میرزا نصرت الدوله بودند که سمت تفنگ این دولتمردان وابسته به سمت استقلال ایران نشانه رفت.
برای عقد این قرارداد، دولت انگلستان ۱۳۰ هزار پوند استرلینگ میان سیاستمداران ایران تقسیم نکرد. وثوق الدوله ۳۰۰ هزار تومان، شاهزاده فیروز میرزا نصرت الدوله وزیر دادگستری ۱۰۰ هزار تومان و شاهزاده صارم الدوله وزیر مالیه ۱۰۰ هزار تومان رشوه گرفتند.
در تاریخ ۱۱ اوت ۱۹۱۹ مبلغ ۱۰ هزار تومان و در تاریخ ۱۳ اوت ۹۰ هزار تومان به صورت اسکناس نقد به وسیله مدیر بانک شاهنشاهی در ایران به صارم الدوله پرداخت شد. در تاریخ ۱۹ اوت ۲۰۰ هزار تومان به حساب وثوق الدوله واریز و سند آن برای وی ارسال شد.
دولت انگلستان در ...