اختلاف میان هیات حاکمه در آمریکا بسیار جدی است

موج پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: اختلاف میان هیات حاکمه در آمریکا بسیار جدی است و آنها نمی دانند در برابر ایران باید چگونه برخورد کنند. سید قاسم جاسمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج، اظهار داشت: در ماه های اخیر شاهد افزایش تهدیدهای آمریکا علیه ایران بودیم. از سوی دیگر به صورت مداوم مسوولان آمریکایی حرف از ضرورت تماس با تهران و مذاکره مطرح کرده و به نوعی می خواهند خود را پیش قدم مذاکره معرفی کنند. وی افزود: ترامپ در یک شوی تلویزیونی، حتی مدعی می شود که شماره تماسی را برای تهران ارسال کرده و منتظر است که ما با وی تماس بگیریم. همان روز از سوی رسانه های نزدیک به کاخ سفید اعلام می شود که 120 هزار سرباز آمریکایی به منطقه خلیج فارس اعزام می شوند. جاسمی گفت: بنابراین دولت ترامپ، پالس های متعددی را صادر کرده و یک بار از جنگ سخن می گوید و یک بار از ضرورت مذاکره حرف می زنند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: اگر به سخنان مقامات ارشد کاخ سفید، کنگره آمریکا و به طور کلی هیات حاکمه آمریکا نگاه کرده و صحبت ها و مواضع آنها را تجزیه و تحلیل کنیم، در می ...

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: اختلاف میان هیات حاکمه در آمریکا بسیار جدی است و آنها نمی دانند در برابر ایران باید چگونه برخورد کنند.
سید قاسم جاسمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج، اظهار داشت: در ماه های اخیر شاهد افزایش تهدیدهای آمریکا علیه ایران بودیم. از سوی دیگر به صورت مداوم مسوولان آمریکایی حرف از ضرورت تماس با تهران و مذاکره مطرح کرده و به نوعی می خواهند خود را پیش قدم مذاکره معرفی کنند.
وی افزود: ترامپ در یک شوی تلویزیونی، حتی مدعی می شود که شماره تماسی را برای تهران ارسال کرده و منتظر است که ما با وی تماس بگیریم. همان روز از سوی رسانه های نزدیک به کاخ سفید اعلام می شود که 120 هزار سرباز آمریکایی به منطقه خلیج فارس اعزام می شوند.
جاسمی گفت: بنابراین دولت ترامپ، پالس های متعددی را صادر کرده و یک بار از جنگ سخن می گوید و یک بار از ضرورت مذاکره حرف می زنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: اگر به سخنان مقامات ارشد کاخ سفید، کنگره آمریکا و به طور کلی هیات حاکمه آمریکا نگاه کرده و صحبت ها و مواضع آنها را تجزیه و تحلیل کنیم، در می یابیم که میان هیات حاکمه آمریکا در مورد ایران اختلاف نظر جدی وجود دارد.
جاسمی گفت: یک گروه تندرو در آمریکا وجود دارد که با هدایت لابی های صهیونیستی، می خواهند ترامپ را به سمت جنگ با ایران پرتاب کنند. معلوم نیست که این گروه آیا از عواقب جنگ با ایران اطلاع د ارند و یا خیر. به هر حال آنها مدام بر طبل جنگ می کوبند.
وی افزود: یک گروه دیگر هم هستند که بر ضرورت مذاکره با ایران دم می زنند. این گروه همواره بر عدم تمایل به جنگ با ایران سخن می گویند، اما ...