تهران واقعا چه سهمی از اقتصاد دمشق دارد؟

دریافت خبر : سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۱۶
تهران واقعا چه سهمی از اقتصاد دمشق دارد؟
جدیدترین تحلیل های بین المللی از اوضاع سوریه، می گوید دوران جنگ در این کشور به پایان خود نزدیک می شود و انتظار می رود سوریه بتواند به زودی بازسازی اقتصادی خود را آغاز کند. با وجود همکاری اقتصادی ایران و سوریه، کشورمان تنها سهمی حدود پنج درصدی در بازار این کشور دارد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

جدیدترین تحلیل های بین المللی از اوضاع سوریه، می گوید دوران جنگ در این کشور به پایان خود نزدیک می شود و انتظار می رود سوریه بتواند به زودی بازسازی اقتصادی خود را آغاز کند. با وجود همکاری اقتصادی ایران و سوریه، کشورمان تنها سهمی حدود پنج درصدی در بازار این کشور دارد.
گزارش های ریسک جهانی (GRI) که آثار تصمیمات سیاسی را بر اقتصاد، مورد بررسی قرار می دهد، در جدیدترین نوشتار خود به آثار اقتصادی پایان جنگ سوریه پرداخته است. در این مقاله، ابتدا مروری بر اقتصاد سوریه قبل از جنگ شده و پس از آن، موانع داخلی و خارجی بازسازی اقتصادی در این کشور بررسی شده و در نهایت، فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی در سوریه معرفی شده است.
*تصویری از اقتصاد سوریه قبل از جنگ
سوریه حدود هفت سال قبل و پیش از شروع جنگ، اقتصاد نسبتاً پایداری داشت و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در این کشور به طور متوسط سالانه حدود پنج درصد بود و از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه، مشابه مصر و مراکش بود. البته، تولید ناخالص داخلی سرانه حدود دو هزار و 800 دلاری در سال، سوریه را در موقعیتی ...

[ مشاهده متن کامل تهران واقعا چه سهمی از اقتصاد دمشق دارد؟ انتخاب ]