آمار بانک مرکزی از افزایش مستاجرها

دریافت خبر : سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۸:۲۰
آمار بانک مرکزی از افزایش مستاجرها
آمار مستاجرها از ۲۶.۶ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۰.۷ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.

به گزارش جهان نیوز ، طبق آمار بانک مرکزی در تیرماه ۱۳۹۷ رشد قیمت خرید و فروش مسکن شهر تهران ۵۴.۲ درصد به ثبت رسیده؛ در حالی که افزایش اجاره بها ۱۳.۶ درصد اعلام شده است. بنابراین فاصله ۴۰.۶ درصدی بین این دو شاخص وجود دارد.
علت اصلی این موضوع به نبود توان مستاجران برمی گردد. با این وجود طبق بررسی های میدانی، مبلغ قراردادهای اجاره در بعضی مناطق شهر تهران نسبت به سال قبل رشد ۳۰ تا ۵۰ درصد یافته و به همین دلیل گفته می شود بعضی از خانوارهای اجاره نشین در حال ترک تهران هستند.
با جهش یکباره قیمت مسکن ناشی از رشد بازارهای ارز و سکه از اوایل سال جاری فشار به طرف تقاضای مسکن بیشتر شده است. از سوی دیگر سهم مالکیت نسبت به اجاره نشینی طی سال های اخیر روند کاهشی به خود گرفته است.
سال ۱۳۷۵ بالغ بر ۷۳.۴ درصد مردم ایران در خانه های ملکی زندگی می کردند، ۱۵.۴ درصد مستاجر بودند و ۱۱.۹ درصد در سایر واحدها سکونت داشتند. سال ۱۳۸۵ رقم مالکیت ۶۷.۹ درصد کاهش و سکونت استیجاری ۲۲.۹ درصد افزایش یافت. در سال ۱۳۹۰ خانه های ملکی ۶۲.۷ درصد و خانه های استیجاری ۲۶.۶ درصد بود. سال ۱۳۹۵ این اعداد به ترتیب به ۶۰.۵ ...

[ مشاهده متن کامل آمار بانک مرکزی از افزایش مستاجرها جهان نیوز ]