نوزدهمین دوره جایزه ترویج علم

دریافت خبر : پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۱۰

ایرنا - تهران - تصویر حضور استاد دکتر یوسف ثبوتی را در محل برگزاری نوزدهیمن دوره جایزه ترویج علم که روز پنجشنبه در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد ، نشان می دهد.*15*

[ مشاهده متن کامل نوزدهمین دوره جایزه ترویج علم ایرنا ]