خبرنگاران در حیاط بارانی هیات دولت

دریافت خبر : چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۷
خبرنگاران در حیاط بارانی هیات دولت

هیات وزیران در جلسه امروز خود، چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ استانداران جدید استان های سیستان و بلوچستان، زنجان، کرمان و همدان را انتخاب کردند. در پایان جلسه برخی از اعضای هیات دولت در جمع خبرنگارانی که ساعات ها در هوای بارانی منتظر بودند، حاضر نشدند.

[ مشاهده متن کامل خبرنگاران در حیاط بارانی هیات دولت خبرگزاری مهر ]