آیا بخش فضایی در افزایش تولید ناخالص داخلی کشور موثر است؟

دریافت خبر : چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۱

توسط مرکز ملی فضایی معاونت علمی «پنل تخصصی نقش و اهمیت بخش فضا در افزایش تولید ناخالص داخلی کشور» برگزار شد.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در حاشیه هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران، پنل تخصصی نقش و اهمیت بخش فضا در افزایش تولید ناخالص داخلی کشور با هدف بررسی نقش کاربری های فضایی در رشد و شکوفایی اقتصادی، برگزار شد.
توسعه فناوری های فضایی کشور نقش بسزایی در اقتدار ملی کشور دارد، اما توجه به کاربری های عمومی بخش فضایی کشور نیز یک ضرورت انکارناپذیر و حیاتی است که این مهم در پنل تخصصی نقش و اهمیت بخش فضا در افزایش تولید ناخالص داخلی کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
برخلاف تصورات موجود، کاربری های فضایی تنها به کاربری های تخصصی محدود نمی شود و کاربری های عمومی فضایی را نباید نادیده گرفت. باید از امکانات فضایی در حوزه های عمومی مانند اورژانس، محیط زیست، پلیس، خدمات فنی و پژوهشی و غیره نیز استفاده و کاربردهای حوزه فضایی را گسترده تر کنیم. پنل تخصصی نقش و اهمیت بخش فضا در افزایش تولید ناخالص داخلی کشور نیز با همین هدف، توسط مرکز ...

[ مشاهده متن کامل آیا بخش فضایی در افزایش تولید ناخالص داخلی کشور موثر است؟ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ]