مسابقات کشتی لوچو

الف شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۳۹
کشتی پهلوانی لوچو، از ورزش های پهلوانی و سنتی استان مازندران است و هرساله مسابقات کشتی سنتی لوچو برای شناسایی پهلوان ترین فرد هر منطقه اجرا می شود. این مسابقات با حمایت های مردمی و در روستاهای مختلف برگزار استان مازندران می شود و نفرات برتر جوایز نقدی دریافت می کنند. مسابقه روستای حاجی شیخ موسی با چند دهه قدمت در سه رده تنگله (کم سن) و بزرگسال و سرپهلوانی در روستای حاجی شیخ موسی برگزار می شود.
سرخط اخبار