آشنا خواستار »رفع حصر« محصورین به شیوه اخراج »امیر انتظام «از زندان شد / ای کاش امروز فکر کنند

دریافت خبر : پنج شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۹
آشنا خواستار »رفع حصر« محصورین به شیوه اخراج »امیر انتظام «از زندان شد / ای کاش امروز فکر کنند
مشاور رئیس جمهور خواستار رفع حصر از ثلاثه محصورین شد ، همانگونه که امیرانتظام از زندان اخراج شد! همان گونه که امیرانتظام از زندان اخراج شد؛ محصورین ر«فع حصر» شوند

به گزارش ایران خبر ، حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور خواستار با انتشار پیامی روی صفحه توئیتر خواستار رفع حصر از ثلاثه محصورین شد ، همانگونه که امیرانتظام از زندان اخراج شد!
روزی فکر کردند در زندان بماند بهتر است یا نه؟ نتیجه این شد که او را از حبس اخراج کردند.
کاش امروز فکر کنند که در منزل بمانند بهتر است یا نه؟
کافی است در باز بماند و مأموران از منزل خارج شوند. هیچ اتفاق بدی نخواهد افتاد.
---

[ مشاهده متن کامل آشنا خواستار »رفع حصر« محصورین به شیوه اخراج »امیر انتظام «از زندان شد / ای کاش امروز فکر کنند ایران خبر ]