رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه منصوب شد

دریافت خبر : یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰
رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمدباقر نوبخت در حکمی امینه محمودزاده را به عنوان رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور منصوب کرد.
پیش از این امیر باقری رئیس امور اقتصاد کلان سازمان بود که اکنون به عنوان معاون بیمه و بانک و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد مشغول فعالیت است.
امینه محمودزاده دکترای اقتصاد از دانشگاه صنعتی شریف دارد.

[ مشاهده متن کامل رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه منصوب شد خبرگزاری مهر ]