تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی

دریافت خبر : جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۰:۹

سازمان تبلیغات اسلامی با دستور امام خمینی و به منظور پرداختن به امر تبلیغات دینی و اشاعه معارف اسلامی تأسیس شد.

[ مشاهده متن کامل تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی مرکز اسناد انقلاب اسلامی ]