برخورد وحشتناک دو هواپیمای حامل چتربازان!

دریافت خبر : شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۳۴

دریافت 5 MB

[ مشاهده متن کامل برخورد وحشتناک دو هواپیمای حامل چتربازان! خبرگزاری مهر ]