نشست خبری سخنگوی دولت - ۲۳ مرداد ۱۳۹۸

موج چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۵۴
نشست خبری علی ربیعی سخنگوی دولت با حضور اصحاب رسانه در حیاط ساختمان هیات دولت برگزار شد.
سرخط اخبار