بوسه حاج قاسم بر دستان پیرمرد خوزستانی

جهان نیوز چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۴۶
مرد پریشان سیل زده به هنگام درددل با سرلشکری روبه رو می شود که نامش بر تن صهیونیستها لرزه می اندازد اما خم شده و دست او را می بوسد تا ارادت خود را به مردم به ویژه مستضعفان نشان دهد.

دریافت فیلم