تصاویر | سنت عجیب و قدیمی در انگلیس؛ سرشماری قوها!

خبر آنلاین چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۲
مسئولان انگلیسی مطابق رسم هر ساله اقدام به سرشماری از قوهای رودخانه تایمز لندن کردند.

عکس ها:  wort.lu/de ،  yna.co.kr
۲۵۶۲۸۲

سرخط اخبار