ویدئو / شام غریبان در محله های تهران

دریافت خبر : جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۲:۵۰
یک شب پیش تر، فریاد برمی آوردند که «مکن ای صبح طلوع»، اما چرخ فلک چرخید و صبح آمد و ظهر، حقیقت بر سر نیزه ها شد. حالا چند ساعتی ست که شیعیان امام و حجت خود را از دست داده اند و زنان و کودکان خاندان امام حسین (ع) اسیر شده اند. امشب شام غریبان است.


[ مشاهده متن کامل ویدئو / شام غریبان در محله های تهران ایسنا ]