گردشگری

دریافت خبر : شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰:۱۷

«ابرکوه»، شهری قدیمی تر از یزد 
به گواهی تاریخ
ابرکوه یکی از شهرهای بسیار قدیمی و تاریخی ایران است که به گواهی کتب نویسندگان قدیمی می توان گفت حتی پیش از شهر یزد به وجود آمده است. به گزارش ایسنا، ابرکوه که به علت داشتن بیش از 400 اثر تاریخی و جاذبه های طبیعی، گردشگری و فرهنگی از جمله 14 شهر نمونه گردشگری کشور محسوب می شود، در مثلث جغرافیایی و گردشگری شیراز، اصفهان و یزد در دل کویر خودنمایی می کند. جمعیت شهرستان ابرکوه بر طبق آخرین سرشماری سال 95 بیش از 51 هزار نفر اعلام شده است. 
مردم شهر ابرکوه غالباً فارس بوده و در گویش خود که ابرقویی است بسیاری از ترکیبات زیبای فارسی را حفظ کرده اند. ورکوه، برکوه و ابرقوه نام هایی است که برای «ابرکوه» در کتاب های تاریخی برشمرده شده است. البته در باب نام گذاری ابرکوه که مردم محلی آن را «ابرقوه» نیز می نامند نویسندگان درکتاب های مختلف به مطالبی پرداخته اند که نشان می دهد نام اصلی، همان است که مردم در محاورات خود به کار می برند که در گذر زمان تغییراتی در آن حاصل شده و در نهایت وزارت کشور در سال 1350 آن را «ابرکوه» ثبت کرده است.
این که ابرکوه ...

[ مشاهده متن کامل گردشگری روزنامه مردم سالاری ]