عدم تخصیص ردیف بودجه، اشکال اساسی در پیشرفت طرح های کلان ملی است

دریافت خبر : پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۳:۲۴

رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور گفت: طرح های کلان ملی جزء ضروریات برنامه توسعه علم و فناوری کشور محسوب می شود و اشکال اساسی در این طرح ها عدم وجود ردیف بودجه است.
وحید احمدی در گفتگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، درباره وضعیت طرح های کلان گفت: مشکل کشور در مورد طرح های کلان به عدم تخصیص ردیف بودجه مشخص به این طرح ها مربوط می شود.
رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در ادامه بیان کرد: در دانشگاه ها، پروژه های بزرگ تعریف شده ولی تا زمانی که ردیف مشخصی نداشته باشند و بودجه ای پرداخت نشود، اجرایی نمی شود.
وی افزود: طرح های کلان جزء ضروریات برنامه توسعه علم و فناوری کشور محسوب میشود و اشکال اساسی در این طرح ها عدم وجود ردیف بودجه است.
احمدی گفت: طرح های کلان علمی در کشورهای مختلف جهان نیز وجود دارد چراکه وجود این طرح ها باعث توسعه علمی می شود ولی وقتی ردیفی برای آن درنظر گرفته نشود پیشرفت چندانی ندارند.
وی ادامه داد: در شورای عالی عتف این مسئله بارها مطرح شد و تعدادی از طرح ها با هماهنگی سازمان برنامه ریزی و بودجه به همین دلیل حذف شده و از تعداد طرح های کلان کاسته شد و درنهایت ...

[ مشاهده متن کامل عدم تخصیص ردیف بودجه، اشکال اساسی در پیشرفت طرح های کلان ملی است خبرگزاری آنا ]