انتقاد مجری از ماجرای شورای انقلاب فرهنگی

جهان نیوز پنج شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۱۹
انتقاد مجری برنامه ثریا از اتفاق اخیر در شورای انقلاب فرهنگی.

دریافت فیلم