فراموش شدگان لرستان

جهان نیوز شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ ساعت ۷:۴۰
مجموعه روستاهای «زلقی» شرقی و غربی، از توابع شهرستان الیگودرز استان لرستان، از کمترین امکانات زندگی محروم مانده اند و از نظر بهداشت نیز بشدت در مضیقه اند...
سرخط اخبار